Görme Engelliler

HİZMET STANDARTLARIMIZ

Okulumuzun Hizmet Standartları yayınlanmıştır.

 

KIRIKKALE VALİLİĞİ

DEDE KORKUT ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

 Kesin Kayıt İşlemlerinin Yapılması

 1. T.C Kimlik Numarası

  1 İş Günü

2

Nakil ve Geçiş İşlemlerinin Yapılması

 1.  Dilekçe

 2.  Veli Dilekçesi

 3. Şehit ve Muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösterir belge

  4 Saat

3

Denklik ve Kayıt İşlemlerinin Yapılması

 1. T.C. Kimlik Numarası

 2 .Denklik Belgesi

  1 İş Günü

4

Öğrenci Belgesi Verilmesi

 1. Dilekçe

  10 Dakika

5

Öğrenim Durum Belgesi Verilmesi

 1. Dilekçe

  30 Dakika

6

Öğrenim Belgesi Verilmesi

 1. Dilekçe

  30 Dakika

7

Merkezi Sistemle Yapılan Sınav (PYBS) Başvurularının Alınması

 1. Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname

 2. Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler

  4 Saat

8

Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenlere Mezuniyet/Ayrılma Belgelerinin Verilmesi

 1. Dilekçe

 2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise , öğrenim durumlarını kanıtlayan belge

 2 Saat

9

Mezuniyet / Ayrılma Belgeleri Verilmesi

 1. Sözlü başvuru veya vekaletname

 2. Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

 30 Dakika

10

Öğrencilerin, Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırılması

 1. Veli Dilekçesi

 5 Dakika

11

Sınıf Yükseltilmesi

 1. Veli Dilekçesi

 2. İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5´ inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri

 1 Hafta

12

Veli Tarafından Yapılan Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Başvurularının Alınması

 1. Veli itiraz dilekçesi

 5 İş Günü

13

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması

 1. Denklik belgesi

 2. Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi

30 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :

Okul Müdürlüğü  

                                        

İkinci Müracaat Yeri:

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                  :

Adnan GÜREL

 

İsim                     :

H. Ali OKUR

Unvan               :

Okul Müdürü

 

Unvan                  :

İl Milli Eğitim Müdürü

Adres                :

Çalılıöz Mah. 523.Sok. No:4

 

Adres                   :

Kırıkkale Merkez

 

Merkez/Kırıkkale

 

 

 

Telefon             :

(0318) 224 21 94

 

Telefon                 :

(0318) 224 61 04-05-07

Faks                 :

(0318) 224 66 30

 

Faks                     :

(0318) 224 25 99

E Posta             :

717034@meb.k12.tr

 

E Posta                 :

kirikkalemem@meb.gov.tr